Τι θα ισχύσει το 2014 για τις βεβαιώσεις αποδοχών και συντάξεων