Εργόσημο – Σημαντικές αλλαγές ως προς το ποσοστό ασφάλισης και τον τρόπο υπολογισμού των ημερών ασφάλισης