Θεοχάρης: 500.000 όσοι δεν πλήρωσαν τέλη κυκλοφορίας – κανένα πρόβλημα με τον κλειδάριθμο