10.000 πλειστηριασμοί φέτος και 40.000 από το 2019 και μετά