Εγκύκλιος για τις εισφορές πολλαπλής απασχόλησης – δραστηριότητας