Διακοπή λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.