Ευκολότεροι έλεγχοι της εφορίας με το νέο έντυπο Ε3