Καταβολή εισφορών έως 28/2 για αγρότες και αυτοαπασχολούμενους