Παγίδα φόρου σε ιδιοκτήτες που είχαν απαλλαγή ή έκπτωση