Πλήρη σύνταξη από τα 57,5 έτη για 1,5 εκατ. μισθωτούς