Έντυπα Δ.Ο.Υ.

Eντυπα Εισοδήματος

Τιτλος Περιγραφή Έτος Αρχεία

‘Εντυπο Ε1 Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Οικονομικού Έτους 2013 2013
Α21 Αίτηση για τη χορήγηση επιδόματος τέκνων 2013
Ε7 Οριστική Δήλωση Φ.Μ.Υ. & Εισφοράς Αλληλεγγύης άρθρο 29 ν. 3986/2011 που παρακρατήθηκαν 2013
Έντυπο Ε2 Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακινήτων Οικον. Έτους 2013 2013
E12 Οριστική δήλωση ποσών φόρου από τις έκτακτες αμοιβές αξιωματικών και μελών κατώτερου πληρώματος πλοίου καθώς και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2013
Έντυπο E3 Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών Οικονομικού Έτους 2013 2013
Ε5 Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Οικον. έτους 2013 (Ο.Ε., Ε.Ε., Αστικών, Αφανών ή συμμετοχικών εταιριών, Κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών) Οικονομικό Έτος 2013 2013
Δήλωση ειδικού φόρου επί των ακινήτων Δήλωση ειδικού φόρου επί των ακινήτων 2013
Φ01.010 Εντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΠΛΗΝ τραπεζών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2013
Δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων Δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων 2013
Φ01.012 Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Οικονομικού έτους 2013 (για νομικά πρόσωπα ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα) 2013
Φ01.013 Εντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων που εφαρμόζουν τα ΔΛΠ πλην τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2013
Φ01.020 Δήλωση Φόρου Υπεραξίας (Ν.2065/1992) 2013
Φ01.021 Αναλυτική Κατάσταση των κτιρίων, η αξία των οποίων υπόκειται σε αναπροσαρμογή 2013
Φ01.022 Αναλυτική Κατάσταση των γηπέδων, η αξία των οποίων υπόκειται σε αναπροσαρμογή 2013
E16 Δήλωση κατοχής μηχανημάτων έργων 2013
Ε9 Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων 2012 2012
Έντυπο Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από κινητές αξίες εκτός από τόκους 2012
Φ01.014 Εντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τα ΔΛΠ 2011
Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εκκαθαριστικό Σημείωμα εισφορών και τέλους επιτηδευματιών Ν.3986/2011 2011
Ε20 Οριστική δήλωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα ημερολογιακό έτος 2010 2011
Ε21 Οριστική δήλωση εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις ημερολογιακό έτος 2010 2011
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2011
Βεβαίωση Αποδοχών ή Συντάξεων Βεβαίωση Αποδοχών ή Συντάξεων 2011
Εντυπo Ν-146 Θ.Ν.-131α, Φ01.019 Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργολάβων, ενοικιαστών, δημόσιων κλπ προσόδων, αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κλπ) 2011
Εντυπo E454 Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 81 ν. 22381994) 2011
Εντυπo Ε286 Δήλωση απόδοσης φόρου εισοδήματος τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ στις αποζημιώσεις απολυομένων ή των εξερχόμενων της υπηρεσίας μισθωτών κλπ. παρ.1 αρθρ. 14 ν. 22381994 2011
Εντυπο Φ01.018 Δήλωση προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 2011
Εντυπο Δ457 Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων 2011
Εντυπo E178 Δήλωση Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από αποζημιώσεις, δικαιώματα, αμοιβές κλπ. (άρθρ. 13 παρ.6,7 και 8 του ν. 22381994) 2011
Εντυπο Θ.Ν.-131α, Φ01.024 Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από εισοδήματα από τόκους) 2011

Εντυπα ΦΠΑ

Τιτλος Περιγραφή Έτος Αρχεία

Έντυπο Φ1 Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α. 2012
Έντυπο Φ2 Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. 2012
Εντυπο Φ5 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Αγαθών και Λήψεων Υπηρεσιών 2011
Έντυπο Φ6 Αίτηση και αναλυτική κατάσταση δικαιολογητικών για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Ν.2859/2000 2013
Δήλωση αποθεμάτων μετάταξης Δήλωση αποθεμάτων μετάταξης 2011
Εντυπο Φ4 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων Αγαθών και Παρεχόμενων Υπηρεσιών 2011
Εντυπο ΦΠΑ-018A Αίτηση (Επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α.) με βάση την Α.Υ.Ο. αριθ. 103179020515751991 2011

Εντυπα ΚΒΣ

Τιτλος Περιγραφή Έτος Αρχεία

Δήλωση Μ2 Δήλωση έναρξης – μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου 2011
Εντυπο Β1 Σημείωμα Κ.Β.Σ. (Θεώρηση, Ακύρωση, Απώλεια βιβλίων και στοιχείων. Τόπος Τήρησης Ενημέρωσης, Αιτήσεις, Γνωστοποιήσεις.) 2009
Εντυπο Β2 Δήλωση έναρξης – μεταβολής – παύσης λειτουργίας Φ.Τ.Μ 2009

3,957 total views, 1 views today

Ημερολόγιο

 Δευ  Τρί  Τετ  Πέμ  Παρ  Σάβ  Κυρ
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Κάντε κλικ στην ημέρα για περισσότερα

Χρήσιμες Συνδέσεις

Αρχείο Νέων

TaxisNet Δημόσιο ΕΝΦΙΑ ΕΦΚΑ Υπουργείο Οικονομικών αγρότες ακίνητα ασφαλιστικό αυτοκίνητα αφορολόγητο εισφορές επιχειρήσεις εργασιακό εφορία μειώσεις μισθοί πλαστικό χρήμα ρύθμιση συντάξεις τέλη κυκλοφορίας φορολογία φορολογία εισοδήματος φορολογικές δηλώσεις φόρος χρέη