Στοιχεία Εταίρων

Σαρδέλης Γεώργιος του Θεοδώρου

Ο ιδρυτής της εταιρείας Σαρδέλης Γεώργιος είναι πτυχιούχος της Α.Β.Σ.Θ.(Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), μέλος του Ο.Ε.Ε., με μεγάλη εμπειρία και γνώση σε φορολογικά, λογιστικά, εργατικά θέματα, αριθμοδείκτες, ανάλυση Ισολογισμών, αξιολόγηση και βιωσιμότητα επιχειρήσεων. Επίσης σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, καθώς και σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, όπως πολιτική πωλήσεων και εισπράξεων, χρηματοοικονομικά. Η μεγάλη εμπειρία και γνώση οφείλεται στη 35χρονη προϋπηρεσία και οι κυριότερες ενασχολήσεις του ήταν:

  • Από φοιτητής προσλήφτηκε σε μεγάλη Πολυεθνική Εταιρεία που απασχολούσε 20.000 εργαζόμενους. Η σοβαρότητα και υπευθυνότητα καθώς και η εργατικότητα που επέδειξε, είχαν ως αποτέλεσμα την καταξίωσή του σε υπεύθυνες διοικητικές θέσεις,  κυρίως σε οικονομικές υπηρεσίες, ως Προϊστάμενος Λογιστηρίου και Πιστώσεων.
  • Υπήρξε καθηγητής σε Ιδιωτικές Σχολές Μηχανογράφων – Λογιστών.
  • Το 1992 έγινε ελεύθερος Επαγγελματίας ως Λογιστής – Φοροτεχνικός Α΄ τάξεως.
  • Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με Σεμινάρια: Φορολογικά, Κ.Φ.Α.Σ., Φ.Π.Α. σε όλη την Ελλάδα.
  • Αρθρογραφεί σε Οικονομικά Site.
  • Τηλεφωνικές Φορολογικές Συμβουλές σε επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.
  • Συγγραφή βιβλίων και σημειώσεων για Λογιστές – Φοροτεχνικούς.
Σαρδέλη Μαρία του Γεωργίου

Η Σαρδέλη Μαρία είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μέλος του Ο.Ε.Ε. με προϋπηρεσία στο Φοροτεχνικό Γραφείο του Γεωργίου Σαρδέλη από το 2005. Απέκτησε μεγάλη εμπειρία και γνώση στα Φορολογικά και Λογιστικά θέματα και με ιδιαίτερη εξειδίκευση στα Εργατικά και Μισθολογικά.

 

8,132 total views, 1 views today

Χρήσιμες Συνδέσεις