Στοιχεία ΓΕΜΗ

Αριθμός ΓΕΜΗ

122164506000/22-8-2012

Στοιχεία εταίρων
  • Γεώργιος Σαρδέλης του Θεοδώρου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στη Ν. Αβόρανη – Αιτωλοακαρνανίας, οικονομολόγος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Μητροπόλεως 15, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ-675788 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε την 20-6-2007 από το Τ.Α. Άνω Πόλης – Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 023986754 της Β’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης.
  • Μαρία Σαρδέλη του Γεωργίου και της Ελισάβετ, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, λογίστρια, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Μαλέα 11, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ-675806 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε την 21-6-2007 από το Τ.Α. Άνω Πόλης – Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 067673620 της Ι’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης.
Διαχειριστής

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για αόριστο χρονικό διάστημα στην εκ των εταίρων Μαρία Σαρδέλη του Γεωργίου, με αριθμό άδειας άσκησης οικονομολογικών πράξεων 0076398 του Ο.Ε.Ε.

Κεφάλαιο
  • Το κεφάλαιο της εταιρίας αποτελείται μόνο από κεφαλαιακές εισφορές και ορίζεται στο ποσό των χιλίων Ευρώ (1.000,00€).
  • Το κεφάλαιο της εταιρίας καταβλήθηκε από τους εταίρους σε μετρητά στο ταμείο της Εταιρίας ως εξής:
    • Ο Γεώργιος Σαρδέλης του Θεοδώρου κατέβαλε στο ταμείο της εταιρίας εκατόΕυρώ (100,00 €) και καλύπτει δέκα(10) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (10,00 €) το καθένα,
    • Η Μαρία Σαρδέλη του Γεωργίου κατέβαλε στο ταμείο της εταιρίας εννιακόσια Ευρώ (900,00 €) και καλύπτει ενενήντα (90) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (10,00 €) το καθένα και
Διεύθυνση

Ορισμός έδρας Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Τροποποιήσεις

Με πρακτικό Απόφασης Έκτακτης Αυτόκλητης Συνέλευσης των Εταίρων στις 08.05.2013 αποφασίσθηκε ο ορισμός της Πηνελόπης Σίμου του Δημητρίου ως πρόσθετη διαχειρίστρια της εταιρίας Σαρδέλης Φοροτεχνικές Υπηρεσίες Ι.Κ.Ε. ταυτόχρονα με την υπάρχουσα διαχειρίστρια Μαρία Σαρδέλη του Γεωργίου, λόγω αυξημένου όγκου εργασιών.

Το παραπάνω πρακτικό δημοσιεύτηκε στο ΓΕ.ΜΗ. στις 21.05.2013.

Με πρακτικό Απόφασης Έκτακτης Αυτόκλητης Συνέλευσης των Εταίρων στις 30.06.2013 αποφασίσθηκε ως μοναδική διαχειρίστρια της εταιρίας Σαρδέλης Φοροτεχνικές Υπηρεσίες Ι.Κ.Ε. η Μαρία Σαρδέλη του Γεωργίου.

Το παραπάνω πρακτικό δημοσιεύτηκε στο ΓΕ.ΜΗ. στις 04.07.2013.

5,768 total views, 1 views today

Χρήσιμες Συνδέσεις