Η απόφαση που ορίζει τις λεπτομέρειες για την εξωδικαστική ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών