Η έκδοση πιστοποιητικών σε Έλληνες πολίτες που εργάζονται στην Ε.Ε.