Υπηρεσίες

Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες για επιχειρήσεις

forotexnikes-ipiresies-07

 • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών (Απλογραφικά και διπλογραφικά) για Ατομικές Επιχειρήσεις, Ο.Ε., Ε.Ε.,  Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε.
 • Παρακολούθηση Μητρώου Παγίων και Αποσβέσεων
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Λογιστικές εργασίες κλεισίματος χρήσεων
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων όλων των μορφών εταιριών (Ε3, Ν, Ε2)
 • Δημοσιεύσεις στο ΓΕΜΗ
 • Σύνταξη και υποβολή Ε9 Επιχειρήσεων
 • Σύνταξη ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)
 • Αναλύσεις ισολογισμών
 • Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. (Ειδικό Καθεστώς άρθρου 43 για Γραφεία ταξιδιών κλπ.).
 • Τριγωνικές Συναλλαγές Ενδοκοινοτικές και τρίτων χωρών (Δηλώσεις Φ.Π.Α., Intrastat, Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας).
 • Έλεγχος Βιωσιμότητας Επιχειρήσεων
 • Υπολογισμός αριθμοδεικτών που δείχνουν σημαντικά στοιχεία βιωσιμότητας και ρευστότητας για την επιχείρηση σας
 • Οργάνωση σεμιναρίων για τα λογιστήρια των επιχειρήσεων
 • Συνεχής παρακολούθηση οικονομικών αποτελεσμάτων επιχειρήσεων
 • Σύσταση και διακοπή όλων των μορφών εταιριών και ατομικών επιχειρήσεων
 • Εκπρόθεσμες διακοπές επιχειρήσεων
 • Υπολογισμός και υποβολή περιοδικής ΦΠΑ
 • Διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ
 • Ρυθμίσεις οφειλών
 • Φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες
 • Άρση κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών
 • Ενδοομιλικές συναλλαγές
 • Φορολογική υποστήριξη στην μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων
 • Συμβουλές για τις επικείμενες φορολογικές αλλαγές
 • Συμβουλές με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία
 • Συμβουλές για τις Μορφές Εταιριών και τι σας συμφέρει

Διαχείριση Μισθοδοσίας

Το γραφείο μας εξειδικεύεται και αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση της μισθοδοσίας επιχειρήσεων ακόμα και αν δεν τις παρακολουθούμε λογιστικά. Πιο συγκεκριμένα και όντας πλήρως και έγκαιρα ενημερωμένοι γύρω από τη νομοθεσία των εργατικών, αναλαμβάνουμε:

 • Υπολογισμός μισθοδοσίας εργαζομένων
 • Προσλήψεις – Απολύσεις – Συμβάσεις
 • Υποβολή όλων των εντύπων στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη
 • Προγράμματα εργασίας
 • Υπολογισμός και υποβολή ΦΜΥ, ΑΠΔ
 • Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταμεία
 • Απογραφή εργοδότη σε ασφαλιστικά ταμεία
 • Έκδοση βεβαιώσεων προσωπικού
 • Υποχρεώσεις προς ΟΑΕΔ και Επιθεώρηση εργασίας
 • Θέματα αδειών εργαζομένων
 • Επιδοτούμενα προγράμματα νέων θέσεων εργασίας από τον ΟΑΕΔ
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων όλων των μορφών εταιριών (Ε3, Ν, Ε2)

Οργάνωση και Επίβλεψη Λογιστηρίων

Τα έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη μας έρχονται στην έδρα της επιχείρησή σας παρέχοντας συμβουλές και επιβλέποντας τις Οικονομικές σας υπηρεσίες.

 • Σε τακτά χρονικά διαστήματα γίνονται εσωτερικοί έλεγχοι για την αποφυγή λαθών και εκτιμήσεις για τη πορεία της εταιρία σας.
 • Ανάλυση με Αριθμοδείκτες για τη ρευστότητα και τη δυναμική της επιχείρησής σας.

Υπηρεσίες για ιδιώτες

 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε2)
 • Σύνταξη και υποβολή εντύπου Α21
 • Δυνατότητα προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης
 • υπολογισμός τεκμηρίων διαβίωσης
 • Σύνταξη εντύπου ανάλωσης κεφαλαίου
 • Σύνταξη και υποβολή Ε9
 • ΕΝΦΙΑ: διορθώσεις, πιστοποιητικά
 • Εκτυπώσεις οφειλών
 • Ρυθμίσεις οφειλών
 • Άρση κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών
 • Δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού
 • Τέλη κυκλοφορίας
 • Υποβολή και αποδοχή μισθωτηρίων
 • Δήλωση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού
 • Επίδομα θέρμανσης
 • Αίτηση έκδοσης κλειδαρίθμου
 • On-line συμβουλές κατόπιν αμοιβής
 • Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών σε Δημόσιες  Υπηρεσίες

8,210 total views, 1 views today

Χρήσιμες Συνδέσεις