Λογ/μος 06

3.2.107 Λογαριασμός 06 «Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών»

Για το λογαριασμό 06, ο οποίος συλλειτουργεί μόνο με το λογαριασμό 02, ισχύουν όσα καθορίζονται στην παρ. 3.2.103.

995 total views, 1 views today