Μείωση ανεργίας, αλλά αύξηση του αριθμού των μακροχρόνια ανέργων