Μισά – μισά με την εφορία τα έσοδα από μεταβιβάσεις ακινήτων!