ΟΑΕΔ: Προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την απασχόληση 2.000 ανέργων και επιχορήγησης 50 θέσεων για Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες