Πάνω από 900 κατασχέσεις την ημέρα για χρέη στην εφορία