ΠΟΛ.1038/19.2.2013 Στατιστικά κατώφλια έτους 2013 για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές