Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για την ηλεκτρονική πληρωμή των ιατρικών δαπανών