Πρόγραμμα επιδότησης για την πρόσληψη 15.000 ανέργων 30-49 ετών