Εκτόξευση συναλλαγών με κάρτες την εβδομάδα των Χριστουγέννων