Ενιαίος συντελεστής ΦΠΑ 13%, από 24% για τους αγρότες από την 1η Ιουλίου