Μείωση εισοδημάτων, αλλά αύξηση εσόδων από ΦΠΑ λόγω «πλαστικού χρήματος»