Σε 700 κατασχέσεις καθημερινά προχωρεί ο ελεγκτικός μηχανισμός