Θεσπίζεται η λειτουργία των καταστημάτων την τελευταία Κυριακή του χρόνου