Τήρηση βιβλίων επιχειρήσεων όλων των κατηγοριών σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα