Εταιρία

Eταιρικό Προφίλ
 • Στελεχωμένη με καταρτισμένους και καταξιωμένους Συνεργάτες Οικονομολόγους η «ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.», παρέχει ολοκληρωμένες λογιστικές, μισθολογικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, επίβλεψης – οργάνωσης και παρακολούθησης Λογιστηρίων, σε κάθε ενδιαφερόμενη εταιρία όλων των Νομικών Μορφών (Ατομικές Επιχειρήσεις, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμοί, κλπ.).
 • Συγχρόνως παρέχει σε όλη την Ελλάδα τηλεφωνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την άμεση και σίγουρη επίλυση των προβλημάτων σε θέματα Φ.Π.Α., Κ.Β.Σ., Ε.Γ.Λ.Σ., εργατικών κλπ.
 • Η μακρόχρονη εμπειρίας μας και της συνεχής και αδιάλειπτη παρακολούθηση των συνεχών αλλαγών στη φορολογία και στα εργατικά θέματα, μας βρίσκουν ενήμερους και είμαστε άμεσα έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της κάθε ενδιαφερόμενης επιχείρησης ή φυσικού προσώπου.
 • Η Οικονομική Κρίση που μας πλήττει μας καθιστά υπεύθυνους προσφέροντας τις υπηρεσίες μας αποδοτικά, υπεύθυνα και με αξιόπιστα. Καθημερινή μας επιδίωξη είναι η προσωπική εξυπηρέτηση, η έγκαιρη και έγκυρη επίλυση όλων των προβλημάτων και η ευέλικτη προσαρμογή στα σημερινά και αυριανά οικονομικά δεδομένα.

Μέλημά μας είναι η ανάπτυξη ισχυρών και μακροχρόνιων σχέσεων αξιών με τους πελάτες μας και δέσμευσή μας είναι το υψηλότατο επίπεδο υπηρεσιών με συνέπεια, σοβαρότητα, ακεραιότητα, εχεμύθεια και επαγγελματικότητα.

Με εκτίμηση, Για την Εταιρία Γιώργος Σαρδέλης

Στοιχεία ΓΕΜΗ

Αριθμός ΓΕΜΗ

122164506000/22-8-2012

Στοιχεία εταίρων
 • Γεώργιος Σαρδέλης του Θεοδώρου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στη Ν. Αβόρανη – Αιτωλοακαρνανίας, οικονομολόγος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Μητροπόλεως 15, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ-675788 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε την 20-6-2007 από το Τ.Α. Άνω Πόλης – Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 023986754 της Β’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης.
 • Μαρία Σαρδέλη του Γεωργίου και της Ελισάβετ, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, λογίστρια, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Μαλέα 11, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ-675806 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε την 21-6-2007 από το Τ.Α. Άνω Πόλης – Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 067673620 της Ι’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης.
Διαχειριστής

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για αόριστο χρονικό διάστημα στην εκ των εταίρων Μαρία Σαρδέλη του Γεωργίου, με αριθμό άδειας άσκησης οικονομολογικών πράξεων 0076398 του Ο.Ε.Ε.

Κεφάλαιο
 • Το κεφάλαιο της εταιρίας αποτελείται μόνο από κεφαλαιακές εισφορές και ορίζεται στο ποσό των χιλίων Ευρώ (1.000,00€).
 • Τα μερίδια της εταιρείας είναι κατανεμημένα ως εξής:
  • Ο Γεώργιος Σαρδέλης του Θεοδώρου έχει το 10% των μεριδίων της εταιρείας και
  • Η Μαρία Σαρδέλη του Γεωργίου έχει το 90% των μεριδίων της εταιρείας.
Διεύθυνση

Ορισμός έδρας Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στοιχεία Εταίρων

Σαρδέλης Γεώργιος του Θεοδώρου

Ο ιδρυτής της εταιρείας Σαρδέλης Γεώργιος είναι πτυχιούχος της Α.Β.Σ.Θ.(Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), μέλος του Ο.Ε.Ε., με μεγάλη εμπειρία και γνώση σε φορολογικά, λογιστικά, εργατικά θέματα, αριθμοδείκτες, ανάλυση Ισολογισμών, αξιολόγηση και βιοσημότητα επιχειρήσεων.. Επίσης σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, καθώς και σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, όπως πολιτική πωλήσεων και εισπράξεων, χρηματοοικονομικά. Η μεγάλη εμπειρία και γνώση οφείλεται στη 35χρονη προϋπηρεσία και οι κυριότερες ενασχολήσεις του, ήταν:

 • Από φοιτητής προσλήφτηκε στην μεγάλη οικογένεια της εταιρείας όπου υπήρξε σημαντικό στέλεχος ως Προϊστάμενος Λογιστηρίου και Πιστώσεων.
 • Υπήρξε καθηγητής σε Ιδιωτικές Σχολές Μηχανογράφων – Λογιστών.
 • Το 1992 έγινε ελεύθερος Επαγγελματίας ως Λογιστής – Φοροτεχνικός Α΄ τάξεως.
 • Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με Σεμινάρια: Φορολογικά, Κ.Φ.Α.Σ., Φ.Π.Α. σε όλη την Ελλάδα.
 • Αρθρογραφεί σε Οικονομικά Site.
 • Τηλεφωνικές Φορολογικές Συμβουλές σε επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.
 • Συγγραφή βιβλίων και σημειώσεων για Λογιστές – Φοροτεχνικούς.
Σαρδέλη Μαρία του Γεωργίου

Η Σαρδέλη Μαρία είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μέλος του Ο.Ε.Ε. με 7χρονη προϋπηρεσία στο Φοροτεχνικό Γραφείο του Γεωργίου Σαρδέλη. Απέκτησε μεγάλη εμπειρία και γνώση στα Φορολογικά και Λογιστικά θέματα και με ιδιαίτερη εξειδίκευση στα Εργατικά και Μισθολογικά.

 

Ισολογισμοί

7,896 total views, 1 views today

Χρήσιμες Συνδέσεις