Υπηρεσίες προς Ιδιώτες

ipiresies-pros-idiotes
Υπηρεσιες προς Ιδιώτες

Λογιστικά και Φοροτεχνικά

Το γραφείο μας παρέχει ένα ευρύ φάσμα λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών. Διαθέτουμε εξειδικευμένους οικονομολόγους – φοροτεχνικούς με πολυετή εμπειρία σε θέματα λογιστικά – φοροτεχνικά.

Η συνεχής ενημέρωση επί των φορολογικών και νομικών μεταρρυθμίσεων αποτέλεσαν, και εξακολουθούν, θεμελιώδεις λίθους στην ανάπτυξη ισχυρών σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους πελάτες μας.

Πιο συγκεκριμένα και όντας πλήρως και έγκαιρα ενημερωμένοι γύρω από τη νομοθεσία, αναλαμβάνουμε:

 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε2).
 • Σύνταξη και υποβολή εντύπου Α21.
 • Δυνατότητα προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης.
 • Υπολογισμός τεκμηρίων διαβίωσης.
 • Σύνταξη εντύπου ανάλωσης κεφαλαίου.
 • Σύνταξη και υποβολή Ε9.
 • ΕΝΦΙΑ: διορθώσεις και πιστοποιητικά.
 • Εκτυπώσεις οφειλών.
 • Ρυθμίσεις οφειλών.
 • Άρση κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών.
 • Δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού.
 • Τέλη κυκλοφορίας.
 • Υποβολή και αποδοχή μισθωτηρίων.
 • Δήλωση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού.
 • Επίδομα θέρμανσης.
 • Αίτηση έκδοσης κλειδαρίθμου.
 • On-line συμβουλές κατόπιν αμοιβής.
 • Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες.