Οργάνωση και Επίβλεψη Λογιστηρίων

organosi-epivlepsi-logistion
Υπηρεσιες προς Επιχειρίσεις

Οργάνωση και Επίβλεψη Λογιστηρίων

Τα έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη μας έρχονται στην έδρα της επιχείρησή σας παρέχοντας συμβουλές και επιβλέποντας τις Οικονομικές σας υπηρεσίες.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα γίνονται εσωτερικοί έλεγχοι για την αποφυγή λαθών και εκτιμήσεις για τη πορεία της εταιρία σας.

Ανάλυση με Αριθμοδείκτες για τη ρευστότητα και τη δυναμική της επιχείρησής σας.