Λογιστικές και Φοροτεχνικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

logistika-forotexnika
Υπηρεσιες προς Επιχειρίσεις

Λογιστικά και Φοροτεχνικά

Το γραφείο μας παρέχει ένα ευρύ φάσμα λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών. Διαθέτουμε εξειδικευμένους οικονομολόγους – φοροτεχνικούς με πολυετή εμπειρία σε θέματα λογιστικά – φοροτεχνικά και οργάνωσης οικονομικών υπηρεσιών.

Η συνεχής ενημέρωση επί των φορολογικών και νομικών μεταρρυθμίσεων αποτέλεσαν, και εξακολουθούν, θεμελιώδεις λίθους στην ανάπτυξη ισχυρών σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους πελάτες μας.

Πιο συγκεκριμένα και όντας πλήρως και έγκαιρα ενημερωμένοι γύρω από τη νομοθεσία, αναλαμβάνουμε:

 • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών (απλογραφικά και διπλογραφικά) για Ατομικές Επιχειρήσεις, Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε..
 • Παρακολούθηση Μητρώου Παγίων και Αποσβέσεων.
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων.
 • Λογιστικές εργασίες κλεισίματος χρήσεων.
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων όλων των μορφών εταιριών (Ε3, Ν, Ε2).
 • Δημοσιεύσεις στο ΓΕΜΗ.
 • Σύνταξη και υποβολή Ε9 επιχειρήσεων.
 • Σύνταξη ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.).
 • Αναλύσεις ισολογισμών.
 • Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. (Ειδικό καθεστώς άρθρου 43 για Γραφεία ταξιδιών κλπ.).
 • Τριγωνικές Συναλλαγές Ενδοκοινοτικές και τρίτων χωρών (Δηλώσεις Φ.Π.Α., Intrastat, Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας).
 • Έλεγχος Βιωσιμότητας Επιχειρήσεων.
 • Υπολογισμός αριθμοδεικτών που δείχνουν σημαντικά στοιχεία βιωσιμότητας και ρευστότητας για την επιχείρηση σας.
 • Οργάνωση σεμιναρίων για τα λογιστήρια των επιχειρήσεων.
 • Συνεχής παρακολούθηση οικονομικών αποτελεσμάτων επιχειρήσεων.
 • Σύσταση και διακοπή όλων των μορφών εταιριών και ατομικών επιχειρήσεων.
 • Εκπρόθεσμες διακοπές επιχειρήσεων.
 • Υπολογισμός και υποβολή περιοδικής Φ.Π.Α..
 • Διαδικασία επιστροφής Φ.Π.Α..
 • Ρυθμίσεις οφειλών.
 • Φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες.
 • Άρση κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών.
 • Ενδοομιλικές συναλλαγές.
 • Φορολογική υποστήριξη στην μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων.
 • Συμβουλές για τις επικείμενες φορολογικές αλλαγές.
 • Συμβουλές με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.
 • Συμβουλές για τις Μορφές Εταιριών και τι σας συμφέρει.