ΕΡΓΑΝΗ: Εφαρμογή της Α΄ Φάσης της Ψηφιακής κάρτας εργασίας