Εισφορές Ιουνίου – Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια – Εμπρόθεσμη πληρωμή μέχρι 29 Ιουλίου