Επιστρεπτέα προκαταβολή: Αναρτώνται τα εκκαθαριστικά