Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων