Απαιτήσεις και διαθέσιμα υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων